Empowerment

Autonomi

Resiliens

ØVRIGE KOMPETENCER

VELKOMMEN TIL ENTRETHEATRE

Formålet med projektet er at udvikle en inklusiv, engagerende og innovativ uddannelsesmetode til at give vores målgruppe af voksne arbejdsløse de nødvendige iværksætterkompetencer, der skal hjælpe dem med at genaktivere deres karriere, enten som freelancere, eller i forbindelse med jobsøgning til deres fremtidige beskæftigelse og dermed understøtte deres inklusion på arbejdsmarkedet.

Latest news

resultater

Udvikling af rammer for vurdering af teater- og iværksætterevner for ledige og jobsøgende
Det inkluderer resultater af konsortiets arbejde med at definere rammer for vurdering af teater- og iværksætterevner for arbejdsløse og jobsøgende. Hovedaktiviteterne inden for denne IO omfattede skrivebordsforskning, interviews med fagfolk, analyse og teoretisk definition af Skills Framework. Arbejdet blev nøje planlagt af konsortiet og implementeret i hvert partnerland. Denne rapport samler resultaterne beskrevet af hver partnerorganisation.
“Entretheater: opbygning af iværksætterevner gennem teater” træningskombination

En træningsmetodologi, der har til formål at øge iværksætterevnerne, med særligt fokus på de mest efterspurgte færdigheder, såsom:

  • Selvbevidsthed
  • At håndtere usikkerhed
  • At arbejde sammen med andre
  • Tager initiativ
  • Spotting muligheder
  • Vedholdenhed en motivation

Guidebog “Entry Theatre: Opbygning af dine iværksætterevner”

Den indeholder alle værktøjer og øvelser, der er nødvendige for at opbygge iværksætterevner gennem teater- og praktiske dramateknikker rettet mod arbejdsløse og jobsøgende samt iværksætter- og beskæftigelsesformidlere (arbejdsformidlingsbureauer, handelskammer, uddannelsesudbydere osv.).

PARTNERE

“THE EUROPEAN COMMISSION SUPPORT FOR THE PRODUCTION OF THIS PUBLICATION DOES NOT CONSTITUTE AN ENDORSEMENT OF THE CONTENTS WHICH REFLECTS THE VIEWS ONLY OF THE AUTHORS, AND THE COMMISSION CANNOT BE HELD RESPONSIBLE FOR ANY USE WHICH MAY BE MADE OF THE INFORMATION CONTAINED THEREIN.”