Empowerment

Autonomi

Resiliens

ØVRIGE KOMPETENCER

VELKOMMEN TIL ENTRETHEATRE

Formålet med projektet er at udvikle en inklusiv, engagerende og innovativ uddannelsesmetode til at give vores målgruppe af voksne arbejdsløse de nødvendige iværksætterkompetencer, der skal hjælpe dem med at genaktivere deres karriere, enten som freelancere, eller i forbindelse med jobsøgning til deres fremtidige beskæftigelse og dermed understøtte deres inklusion på arbejdsmarkedet.

Latest news

PARTNERE

“THE EUROPEAN COMMISSION SUPPORT FOR THE PRODUCTION OF THIS PUBLICATION DOES NOT CONSTITUTE AN ENDORSEMENT OF THE CONTENTS WHICH REFLECTS THE VIEWS ONLY OF THE AUTHORS, AND THE COMMISSION CANNOT BE HELD RESPONSIBLE FOR ANY USE WHICH MAY BE MADE OF THE INFORMATION CONTAINED THEREIN.”