You are currently viewing Hvordan kan du bruge teatermetoder til at udvikle dine erhvervskompetencer?

Hvordan kan du bruge teatermetoder til at udvikle dine erhvervskompetencer?

  • Post category:Nyhedsbrev

Article by FO – AahrusHvilke kompetencer ville kunne øge dine chancer for at få det job du gerne vil have? Og hvordan kan du træne disse kompetencer?

Det er nogle af de spørgsmål vi prøver at besvare i EU-projektet EntreTheatre. Projektet er støttet af EU’s Erasmus+ pulje, og løber frem til 2023.

Projektet er udviklet af 7 organisationer fra Sverige, Italien, Irland, Rumænien, Danmark, Spanien, der har ekspertise inden for scenekunst, iværksætteri og voksenuddannelse.

I projektet kigger vi på hvilke entreprenørskabskompetencer der de vigtigste at mestre for at komme i arbejde, eller for at kunne starte egen virksomhed. Dernæst inddrager nogle dygtige teaterfolk som skal hjælpe med at udvikle en række øvelser der kan træne disse kompetencer.

I første omgang har vi udvalgt de kompetencer vi gerne vil arbejde videre med.

Hvilke Kompetencer er vigtige?

Som udgangspunkt har vi valgt 2 EU-rapporter som begge fokuserer på vigtige kompetencer: EntreComp og LifeComp. EntreComp beskæftiger sig med kompetencer som er vigtige i forhold til at være en dygtig selvstændig, eller en dygtig medarbejder. LifeComp handler mere om hvilke kompetencer der kan hjælpe dig med at opnå succes i dit eget liv.

Vi besluttede os for at lave en sammenligning imellem de to lister og finde de kompetencer som er med begge steder. Rationalet for dette er, at kompetencer som både kan give gode resultater i arbejde og privatlivet er ekstra gode at kunne mestre.

Vi har planlagt at lave øvelser til 6 af kompetencerne, så hvilke af dem er de allervigtigste?

Udvælgelse af kompetencerne

For at finde frem til de vigtigste kompetencer har alle partnerne gennemført interviews med 2 eksperter som ved noget om iværksætteri og beskæftigelse samt 2 eksperter med erfaring indenfor teaterundervisning. Derudover blev der gennemført interviews med fokusgrupper i alle lande. Fokusgrupperne bestod af folk som selv stod udenfor arbejdsmarkedet, og som ønskede at få opkvalificeret deres kompetencer.

Beskæftigelseseksperterne og fokusgrupperne blev spurgt om hvilke kompetencer de mente var de vigtigste at mestre, og teaterfolkene blev spurgt om hvilke kompetencer de mente egnede sig bedst til at træne ved hjælp af teatermetoder.

På et møde i partnergruppen blev følgende 6 hovedkompetencer valgt ud.

  1. Selvbevidsthed (Self-awareness)
  2. Håndtere usikkerhed (Coping with uncertainty)
  3. Samarbejde (Working with others)
  4. Tage initiativ (Taking initiative)
  5. Se muligheder (Spotting opportunities)
  6. Udholdenhed og motivation (Perseverance and motivation)

Udvikling af læringsmateriale

Den næste opgave i projektet er at få udviklet en række teatermetoder som kan træne disse kompetencer, og få dem afprøvet i praksis.

I løbet af efteråret 2021 vil partnerne udvikle 2 øvelser til hver af de valgte kompetencer, og disse skal derefter sammensættes til et undervisningsmateriale som kan bruges til at hjælpe unge til bedre at kunne få og beholde et job.

Inspiration på Partnermødet

På det partnermøde som blev afholdt i Valencia i september 2021 lavede den italienske partner l’Albero en spændende øvelse som inspirerede os alle sammen meget.

Ved at bruge vores mobiltelefoner og WhatsApp messenger blev vi hjulpet igennem et spil, hvor alle skulle være opdagelsesrejsende på vores egen lille ekspedition.

Vi blev instrueret af spil-mesteren gennem små beskeder og skulle læse den, og udføre de opgaver der blev stillet. På et tidspunkt skulle vi gå ud på gaden for os selv, og indtale historier, og dele billeder og lydfiler med hinanden. I løbet af spillet blev opgaverne mere og mere personlige, men også sjovere af udføre. De barrierer vi følte til at begynde med faldt gradvist væk, og til sidst blev vi bedt om at gå hen til en fremmed og stille dem et spørgsmål. Det virkede skræmmende men fordi vi allerede havde øvet for os selv, lykkedes det for alle at komme hjem med en hilsen fra en vildt fremmed i et fremmed land. Det var en god øvelse, og den kan helt sikker bruges i en eller anden form når vi skal til at udvikle undervisningsmaterialet.

Hvis du ønsker at ide mere om projektet kan du finde mere information på www.entretheatre.eu eller på https://www.facebook.com/EntreTheatre

 

Skriv et svar