ÎMPUTERNICIRE

AUTONOMIE

REZILIENȚĂ

ALTE COMPETENȚE

BINE AȚI VENIT LA ENTRETHEATRE

Obiectivul proiectului este de a dezvolta o metodologie de formare incluzivă, antrenantă și inovatoare pentru a oferi grupului nostru țintă de șomeri adulți abilități antreprenoriale pentru a-i ajuta să-și reactiveze cariera fie ca freelanceri, fie să devină activi la viitorul lor loc de muncă, sprijinind astfel incluziunea lor pe piața muncii.

Latest news

rezultate

Dezvoltarea cadrului de evaluare a competențelor antreprenoriale și teatrale pentru șomeri și solicitanții de locuri de muncă
Acesta include rezultatele muncii consorțiului pentru definirea cadrului de evaluare a competențelor de teatru și antreprenoriat pentru șomeri și persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă. Activitățile principale din cadrul acestui OI au inclus cercetare de birou, interviuri cu profesioniști, analiza și definirea teoretică a cadrului de competențe. Lucrarea a fost atent planificată de consorțiu și implementată în fiecare țară parteneră. Acest raport compila rezultatele descrise de fiecare organizatie partenera.

Combo de formare „Entretheater: construirea abilităților antreprenoriale prin teatru”.

O metodologie de formare care vizează creșterea abilităților antreprenoriale, cu un accent special pe cele mai solicitate abilități, precum:

  • Constiinta de sine
  • Confruntarea cu incertitudinea
  • Lucrul cu alții
  • Luarea de inițiativă
  • Găsirea oportunităților
  • Perseverența o motivație
Ghid „Teatru de intrare: construiește-ți abilitățile antreprenoriale”
Conține toate instrumentele și exercițiile necesare pentru a construi abilități antreprenoriale prin tehnici teatrale și practice de teatru, destinate șomerilor și persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, precum și intermediarilor antreprenori și de angajare (agenții de ocupare a forței de muncă, camera de comerț, furnizori de educație etc.).

PARTENERI

“THE EUROPEAN COMMISSION SUPPORT FOR THE PRODUCTION OF THIS PUBLICATION DOES NOT CONSTITUTE AN ENDORSEMENT OF THE CONTENTS WHICH REFLECTS THE VIEWS ONLY OF THE AUTHORS, AND THE COMMISSION CANNOT BE HELD RESPONSIBLE FOR ANY USE WHICH MAY BE MADE OF THE INFORMATION CONTAINED THEREIN.”