You are currently viewing Începe proiectul Erasmus plus EntreTheatre! – Newsletter #1

Începe proiectul Erasmus plus EntreTheatre! – Newsletter #1

O nouă provocare se impune datorită proiectului EntreTheatre. Proiectul EntreTeathre EU Erasmus plus are ca scop dezvoltarea competențelor antreprenoriale ale șomerilor adulți. Aceasta se bazează pe metodologiile educaționale de teatru și antreprenoriat și pe ultimul studiu dezvoltat de partenerii proiectului, 7 organizații din Suedia, Italia, Irlanda, România, Danemarca, Spania, care au expertiză în domeniile artelor spectacolului, antreprenoriatului și educației adulților.

EntreTheatre STARTS: Proiectul „EntreTeathre” își propune să dezvolte competențele antreprenoriale ale șomerilor adulți.

OBIECTIVE PRINCIPALE: „EntreTeathre” va încuraja un dialog între organizațiile de afaceri și organizațiile creative / de artă.

Prin urmare, proiectul va contribui la noi metodologii pentru a stimula educația antreprenorială și capacitatea de angajare.

Proiectul va dezvolta abilități antreprenoriale prin teatru și tehnici practice de teatru destinate șomerilor adulți, precum și intermediari (agenții de ocupare a forței de muncă, cameră de comerț, furnizori de educație pentru adulți).

GRUPUL ȚINTĂ Șomeri adulți

pentru a-i ajuta să-și reactiveze cariera fie în calitate de freelanceri, fie să devină activi la viitorul lor loc de muncă, sprijinind astfel includerea lor pe piața muncii.

Lasă un răspuns