Empowerment

SJÄLVSTÄNDIGHET

RESILIENS

ANDRA KOMPETENSER

VÄLKOMMEN TILL ENTRETHEATRE

Syftet med projektet är att utveckla en inkluderande, engagerande och innovativ utbildningsmetodik som ska förse vuxna arbetssökande med entreprenöriella färdigheter med syftet att ge en nystart för karriärer och främja inklusion på arbetsmarknaden, antingen som egenföretagare eller som anställd.

Latest news

resultat

Utveckling av ramverk för bedömning av teater och entreprenöriell kompetens för arbetslösa och arbetssökande

Det inkluderar resultat av konsortiets arbete för att definiera ramar för utvärdering av teater- och entreprenörskapskompetens för arbetslösa och arbetssökande. Huvudaktiviteterna inom denna IO inkluderade skrivbordsforskning, intervjuer med professionella, analys och teoretisk definition av Skills Framework. Arbetet planerades noggrant av konsortiet och genomfördes i varje partnerland. Denna rapport sammanställer resultaten som beskrivs av varje partnerorganisation.

“Entretheater: bygga entreprenöriella färdigheter genom teater” träningskombination

En utbildningsmetodik som syftar till att öka den entreprenöriella kompetensen, med särskilt fokus på de mest efterfrågade färdigheterna, såsom:

  • Självkännedom
  • Att klara av osäkerhet
    Att arbeta med andra
  • Att ta initiativ
    Spotmöjligheter
  • Uthållighet en motivation

Guidebok “Entry Theatre: bygga dina entreprenöriella färdigheter”

Den innehåller alla verktyg och övningar som behövs för att bygga entreprenöriella färdigheter genom teater och praktiska dramatekniker riktade till arbetslösa och arbetssökande samt entreprenörs- och arbetsförmedlare (arbetsförmedlingar, handelskammare, utbildningsanordnare, etc.).

Partners

“THE EUROPEAN COMMISSION SUPPORT FOR THE PRODUCTION OF THIS PUBLICATION DOES NOT CONSTITUTE AN ENDORSEMENT OF THE CONTENTS WHICH REFLECTS THE VIEWS ONLY OF THE AUTHORS, AND THE COMMISSION CANNOT BE HELD RESPONSIBLE FOR ANY USE WHICH MAY BE MADE OF THE INFORMATION CONTAINED THEREIN.”