Empowerment

SJÄLVSTÄNDIGHET

RESILIENS

ANDRA KOMPETENSER

VÄLKOMMEN TILL ENTRETHEATRE

Syftet med projektet är att utveckla en inkluderande, engagerande och innovativ utbildningsmetodik som ska förse vuxna arbetssökande med entreprenöriella färdigheter med syftet att ge en nystart för karriärer och främja inklusion på arbetsmarknaden, antingen som egenföretagare eller som anställd.

Latest news

Partners

“THE EUROPEAN COMMISSION SUPPORT FOR THE PRODUCTION OF THIS PUBLICATION DOES NOT CONSTITUTE AN ENDORSEMENT OF THE CONTENTS WHICH REFLECTS THE VIEWS ONLY OF THE AUTHORS, AND THE COMMISSION CANNOT BE HELD RESPONSIBLE FOR ANY USE WHICH MAY BE MADE OF THE INFORMATION CONTAINED THEREIN.”